Asbjørn er ekspert i konkurrenceret og udbudsret

Asbjørn er højt specialiseret inden for konkurrenceret og udbudsret.

Asbjørn har indgående kendskab til alle dele af konkurrenceretten, herunder horisontale og vertikale aftaler, spørgsmål om misbrug af dominerende stilling og generel konkurrenceretlig compliance. Asbjørn har desuden rådgivet om nogle af de største erstatningsretlige og strafferetlige sager i Danmark inden for konkurrenceretten.

Asbjørn har betydelig erfaring med rådgivning af ordregivende myndigheder og forsyningsvirksomheder om alle typer af spørgsmål inden for udbudsretten og kontraktretten og med at føre klage- og retssager vedrørende udbud. Han rådgiver også virksomheder, der deltager i udbud. Asbjørn har rådgivet om en lang række store og komplekse udbud, der er gennemført som udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog, og har bistået med redegørelser og undersøgelser om udbudsretlige forhold for offentlige myndigheder.

Asbjørn har desuden solid erfaring inden for procesret (retssager), generel EU-ret (fri bevægelighed, EU-proces m.v.) og statsstøtteret.

Asbjørn Dalum Andersen

Erfaring fra et af landets største advokatfirmaer og fra EU-Kommissionen

Asbjørn har mere end 11 års erfaring inden for konkurrenceret og udbudsret fra advokatfirmaet Bech-Bruun. Bech-Bruun er et af landets største og mest anerkendte advokatfirmaer og er af førende internationale rating-bureauer vurderet som værende i topklasse i Danmark inden for bl.a. konkurrence- og udbudsret.

Asbjørn har desuden erfaring fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrenceret, hvor Asbjørn arbejdede på store og komplekse EU-konkurrencesager og deltog i udarbejdelsen af nogle af de centrale EU-konkurrenceregler.

Endelig har Asbjørn studeret konkurrenceret og konkurrenceøkonomi ved University of California – Davis School of Law.

 

Omfattende undervisningserfaring

Asbjørn har undervist som ekstern lektor i konkurrenceret og industriøkonomi på CBS i fem år og som ekstern lektor i udbudsret på Københavns Universitet i tre år. Asbjørn har derudover tilrettelagt og gennemført en række skræddersyede undervisningsforløb for klienter.

 

Indgående kendskab til en række brancher

Asbjørn har beskæftiget sig med en lang række sektorer og brancher, men har igennem årene arbejdet særligt indgående med områderne landbrug og fødevarer, bygge- og anlæg, forsyning og energi/miljø.

 

Sprog

Asbjørn rådgiver på dansk og engelsk. Asbjørn kommunikerer også gerne på svensk og norsk.