Vi er eksperter i konkurrencereglerne 

Vi rådgiver om alle konkurrenceretlige spørgsmål og om erstatning i konkurrencesager. Vi repræsenterer klienter i konkurrencesager ved både danske og europæiske konkurrencemyndigheder, og vi fører regelmæssigt sager ved domstolene i Danmark og ved EU-Domstolen.

Vi hjælper dig med at sikre, at din virksomheds leverandør- og forhandleraftaler overholder de konkurrenceretlige regler. Gør de det ikke, hjælper vi dig med at sikre din virksomheds interesser, uanset om du vil have lovliggjort dine aftaler uden at undergrave deres kommercielle formål eller om du vil have ophævet et ulovligt vilkår, som din virksomhed er blevet underlagt.

Vi bistår blandt andet med spørgsmål om:

 • Aftaler om forhandlerpriser, herunder bindende videresalgspriser, mindstepriser, vejledende priser m.v.
 • Aftaler om eksklusivt køb og salg
 • Begrænsninger af forhandleres salg, herunder begrænsninger af online-salg
 • Selektive distributionssystemer
 • Konkurrenceklausuler

Vi hjælper dig og din virksomhed med at navigere i de komplekse regler for samarbejde og aftaler mellem konkurrenter, så du undgår de ofte voldsomme konsekvenser ved en uforvarende overtrædelse, der endda kan indebære fængselsstraf. Vi hjælper dig med at sikre, at din virksomhed overholder disse regler og stadig agerer på en praktisk og kommercielt hensigtsmæssig måde. Hvis din virksomhed – som konkurrent, leverandør eller kunde – er blevet berørt af et kartel eller en anden ulovlig samarbejdsaftale, hjælper vi dig med at håndhæve dine rettigheder over for både konkurrencemyndighederne og de involverede virksomheder.

Vi bistår blandt andet med spørgsmål om:

 • Kartelaftaler, f.eks. om priskoordinering, markedsopdeling eller budkoordinering
 • Samarbejdsaftaler mellem konkurrenter
 • Konsortiesamarbejder
 • Informationsudveksling mellem konkurrenter
 • Brancheorganisationers regler og kommunikation

Vi rådgiver virksomheder med en stærk markedsposition (såkaldt dominerende virksomheder) om de særlige konkurrenceregler, der gælder for sådanne virksomheder. Vi hjælper med vurdering af, om virksomheden rent faktisk er underlagt disse regler, og i givet fald hjælper vi med at sikre, at virksomhedens adfærd (typisk over for kunder og leverandører) lever op til reglerne. Er du leverandør, kunde eller konkurrent til en dominerende virksomhed, hjælper vi dig med at sikre, at den dominerende virksomhed ikke misbruger sin stærke markedsposition til skade for din virksomhed.

Vi rådgiver om alle spørgsmål vedrørende reglerne for dominerende virksomheder, herunder blandt andet spørgsmål om:

 • Urimeligt høje priser
 • Urimeligt lave priser (predatory pricing)
 • Urimelige vilkår for salg og køb
 • Dominerende virksomheders rabatter
 • Eksklusivitetsaftaler
 • Leveringsnægtelse og “margin squeeze”
 • Kombinationssalg (bundling og tying)

Vi repræsenterer vores klienter i konkurrenceretlige erstatningssager. Vi hjælper med alle dele af processen i disse ofte værdifulde og komplekse sager, lige fra de taktiske overvejelser om forligsforhandlinger og om, hvor sagen skal anlægges for at give din virksomhed de bedste chancer, til den praktiske førelse af sagen ved domstolene. Vi har ikke kun ekspertise i konkurrencereglerne, men også specifikt i erstatningssager. Vores erfaring med konkurrenceøkonomi betyder, at vi kan bistå med den syn og skøn-proces, som ofte er afgørende i disse sager.

Vi fører også de konkurrenceretlige straffesager, som opstår, når en konkurrencesag bliver overdraget til anklagemyndigheden (SØIK) med henblik på en personlig bøde eller ligefrem fængselsstraf. Vi repræsenterer både tiltalte virksomheder og tiltalte enkeltpersoner, og vi varetager dine interesser hele vejen gennem straffeprocessen, så sagen bliver lukket eller afgjort med det bedst mulige resultat. 

Vi hjælper vores klienter med at designe og implementere compliance-programmer, som kan beskytte virksomheden mod utilsigtede overtrædelser af konkurrencereglerne og de alvorlige konsekvenser, som det kan udløse, hvis uheldet er ude. Vi laver skræddersyet compliance-materiale ud fra virksomhedens behov og risikoprofil, og vi gennemfører compliance-træning af de medarbejdere i virksomheden, som er i størst fare for at træde ved siden af.