Hos Honoré, Fallesen & Andersen har vi ikke én prismodel for alle sager. Det er vores ønske, at du får den prismodel, der giver størst tryghed og gennemsigtighed for dig.

Vi tilbyder derfor en række forskellige prismodeller, og vi er altid åbne for at drøfte alternative modeller, hvis du har særlige ønsker.

De følgende prismodeller er nogen af dem, vi oftest benytter:

Du får en pris, der er fastlagt på forhånd, så du ved præcis, hvad du kommer til at betale for opgaven. Vi aftaler sammen en præcis definition af opgaven, og alt, hvad der falder inden for aftalen, er dækket af den aftalte pris. Bruges hyppigst ved sager med kort varighed og et overskueligt indhold som f.eks. en juridisk vurdering af et specifikt spørgsmål.

Den pris, du betaler, afhænger af det resultat, som du får ud af vores rådgivning (”low cure low pay” – ”high cure high pay”). Bruges typisk i forbindelse med retssager.

Vores faste klienter har mulighed for at opnå aftaler om særligt fordelagtige vilkår med rabatter på al vores rådgivning. Jo mere vi får lov til at rådgive jer, jo større rabatter kan vi tilbyde.

Hvis vi ikke aftaler andet, bliver prisen fastsat ud fra vores tidsforbrug på opgaven og vores faste timepriser justeret for bl.a. opgavens kompleksitet og værdi (se mere under ”Forretningsbetingelser”).

Vi giver altid med glæde et estimat af vores pris eller tager en snak om mulige prismodeller med dig, inden du binder dig til noget. Du betaler aldrig for vores rådgivning, før vi har indgået en klar aftale om, at vi skal udføre en opgave for dig.