Honoré, Fallesen & Andersen rådgiver om nogle få retsområder, hvor vores kompetencer og erfaring er på topniveau i Danmark. Vi rådgiver om statsstøttereglerne, konkurrencereglerne, udbudsreglerne, EU-procesret og generel EU-ret (fri bevægelighed, landbrugsjura etc.), og med over 40 års sammenlagt erfaring er vi blandt Danmarks førende på området.

Ud over vores faglige kompetencer lægger vi også stor vægt på den gode kommunikation, så vores budskaber ikke bare er rigtige, men også forståelige. Desuden tænker vi altid i løsninger - vi søger altid at forstå dine behov og problemer, og vi elsker at tænke ud af boksen for at finde den rigtige måde at hjælpe dig med dem. For os er det ikke et mål i sig selv at levere svar på komplicerede juridiske spørgsmål, selvom det selvfølgelig kan være et middel.