Vores ydelser er centrerede omkring rådgivning om statsstøttereglerne, konkurrencereglerne, udbudsreglerne, EU-procesret og generel EU-ret.

Vi rådgiver inden for alle sektorer og brancher, men har igennem årene opnået et særligt indgående kendskab til visse brancher og sektorer, herunder navnlig: Energi og forsyning - Landbrug og fødevarer – Infrastruktur - Forskning, Udvikling og Innovation -  Diskriminerende skatter og afgifter.