Asbjørn er ekspert i statsstøtteret og konkurrenceret

Asbjørn er højt specialiseret i konkurrencereglerne og statsstøttereglerne i Danmark og EU. Asbjørn har omfattende erfaring med alle dele af disse regler og med en række tilknyttede områder såsom erstatningsreglerne og de strafferetlige regler.

Asbjørn har særligt omfattende erfaring med de konkurrenceretlige regler for dominerende virksomheder, hvor Asbjørn i en årrække har arbejdet dedikeret med retssager om de vanskeligste juridiske og økonomiske spørgsmål på området.

Erfaring fra de mest anerkendte virksomheder

Asbjørn har erfaring fra flere af de mest anerkendte advokatvirksomheder i Danmark inden for EU- og konkurrenceret. Asbjørn har således arbejdet som advokat i både Plesner og Bech-Bruun, der begge er vurderet som værende i topklasse i Danmark af førende internationale rating-bureauer.

Asbjørn har desuden arbejdet i den juridiske tjeneste i Ørsted (tidligere DONG Energy), der er en af Danmarks største og mest regulerede virksomheder. Asbjørn rådgav der bl.a. om konkurrenceretlige forhold i forbindelse med Ørsteds meget omtalte vindmøllepark-projekter. 

Asbjørn Godsk Fallesen

Erfaring fra de største og mest komplekse sager

Asbjørn har gennem hele sin karriere arbejdet med de mest værdifulde, omfangsrige og juridisk komplekse sager inden for sine specialeområder.

Inden for konkurrenceret har Asbjørn eksempelvis bistået med den største konkurrence-erstatningssag i dansk historie, hvor mere end 1.100 virksomheder krævede et betydeligt milliard-beløb i erstatning i en sag om urimeligt høje priser med så stor kompleksitet, at sagen strakte sig over mere end 10 år og gav anledning til flere dage i retten end nogen anden dansk konkurrencesag.

Inden for statsstøtteret har Asbjørn bistået med flere af de mest betydningsfulde og højest profilerede sager i Danmark. Asbjørn bistod med den statsstøtteretlige håndtering af den mest omtalte privatisering af en offentligt ejet dansk virksomhed i de sidste 10 år, og Asbjørn har i en årrække bistået med en af de største statsstøtte-erstatningssager i Europa, som vedrører ulovlig støtte til en dansk medievirksomhed.

Omfattende erfaring med konkurrenceøkonomi

Fra sit arbejde med reglerne for dominerende virksomheder har Asbjørn oparbejdet en betydelig erfaring med de konkurrenceøkonomiske forhold, der har afgørende betydning i mange konkurrenceretlige sager. Asbjørn har desuden i en række tilfælde bistået med syn og skøns-processer om økonomiske spørgsmål i konkurrencesager, både om virkningerne af en virksomheds adfærd på et marked og om opgørelser af tab som følge af overtrædelser af konkurrencereglerne.

Asbjørn kan på denne baggrund bistå med enhver form for konkurrencesager, der involverer komplekse økonomiske overvejelser.

Indgående kendskab til energibranchen

Asbjørn har arbejdet intensivt med energibranchen i en stor del af sin karriere. Asbjørn har arbejdet i Ørsted, Danmarks største energivirksomhed, og har arbejdet med Danmarks største konkurrencesager omkring energimarkedet.

Asbjørn har derfor et meget omfattende kendskab til energimarkedet, herunder både reguleringen af elmarkederne i Danmark og udlandet, mekanismerne på de nordiske elbørser, de kommercielle forhold på energimarkederne i Europa og tekniske forhold ved elproduktion og –distribution.

Sprog

Asbjørn rådgiver på dansk og engelsk.